ILO، کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری

چندین سال است که جمهوری اسلامی به منظور غلبه بر بحران فزاینده اقتصاد ی، دست کمک به سوی سرمایه‌داران و اساسا سرمایه‌های خارجی و بین‌المللی دراز نموده است. مسئله‌ی درخواست وام و کمک و سرمایه‌گذاری از سوی نهادهای انحصاری مالی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و هم‌چنین پذیرفته شدن جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی (WTO) موضوعی است که بلافاصله بعد از پایان جنگ ایران و عراق و از همان اوایل ریاست جمهوری رفسنجانی مطرح بود…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.