• مطالب زیر را در کار شماره ۱۰۷۳ – سال چهل و شش–  ۲۱  خرداد  ۱۴۰۳ می خوانید:

  متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۳  در فرمت پی دی اف: خامنه‌ای یکی از دشمنان بزرگ مردم فلسطین هدف از صدور قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟ شکست محتوم ارتجاع اسلامی در جنگ علنی با زنان

  Read More
 • خامنه‌ای یکی از دشمنان بزرگ مردم فلسطین

  مردم فلسطین که بیش از دو میلیون نفر از آن‌ها ساکن غزه هستند، چه می‌خواهند؟ آن‌ها آزادی می‌خواهند، صلح، آرامش و رفاه. آن‌ها خواهان حق تعیین سرنوشت خویش هستند، آن‌ها کشور مستقل فلسطینی می‌خواهند.

  Read More
 • هدف از صدور قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟

  نزاع هسته‌ای میان قدرت‌های امپریالیست غرب و جمهوری اسلامی  به یک کشمکش دیپلماتیک بی‌نتیجه تبدیل‌شده است. سال‌هاست که این نزاع ادامه دارد، بدون این‌که راه‌حلی برای آن یافت شود. دلیل آن‌هم پوشیده

  Read More
 • شکست محتوم ارتجاع اسلامی در جنگ علنی با زنان

  رژیم ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی که طی تمام دوران حیات ننگین خود حتی یک روز را بدون اعمال قهر و سرکوب و تبعیض علیه زنان سپری نکرده و بیش از چهار دهه جنگی اعلام نشده علیه زنان را سازمان داده

  Read More
 • زایمان، امری مرگبار در جمهوی اسلامی

  در گزارشی از مرگ ۴۰ زن باردار در یک سال گذشته در ایرانشهر خبر داده شد. در ایران آمار دقیقی از مرگ زنان باردار موجود نیست، اما چندی یک‌بار، گزارش‌ها و خبرهای جسته و گریخته‌ای از مرگ زنان باردار در

  Read More
 • تعمیق بحران حاکمیت در جایگزینی یک جلاد

  از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ که ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی سقوط هلی کوپتر کشته شد، یک بلبشو و سردرگمی تمام عیار جمهوری را فرا گرفته است. سه سال پیش وقتی رئیسی از طرف خامنه ای بر مسند ریاست جمهوری

  Read More
 • سبک های ادبی اروپا – رئالیسم سوسیالیستی

  هنر و ادبیات هر جامعه، همواره در همبستگی و تأثیرپذیری از تغییرات بنیادین آن جامعه قرار دارد. تاریخ این موضوع را به روشنی نشان می‌دهد؛ انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر اکتبر شوروی دو نمونه برجسته

  Read More
 • سیاست حاکمان ، سیاست محکومان

  حکومتگران غارتگر و فاشیست جمهوری اسلامی میگویند ؛ –  کسی حق ندارد در مورد مضحکه انتخابات سخنی برزیان آورد که ماهیت آن برای مردم عیان شود . –  آنچه را که با دروغهای گوبلزی وحتی

  Read More

اطلاعیه‌های سازمان

کمیته خارج از کشور

کارگری

زنان

ادبیات

تاریخچه سازمان

اسناد کنگره و کنفرانس‌ها

نشریه کار

مطالب زیر را در کار شماره ۱۰۷۳ – سال چهل و شش–  ۲۱  خرداد  ۱۴۰۳ می خوانید:

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۳  در فرمت پی دی اف: خامنه‌ای یکی از دشمنان بزرگ مردم فلسطین هدف از صدور قطعنامه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟ شکست محتوم ارتجاع اسلامی در جنگ علنی با زنان