فهرست مقالات نشریه کار

نشریه کار سال ۱۴۰۱ – از شماره‌ ۹۶۳ تا ۱۰۱۳

کار شماره ۹۶۳ – ۸ فروردین ۱۴۰۱  سالی که ورشکستگی سیاسی رژیم عریان‌تر شد  ارزیابی از جنبش کارگری در سال ۱۴۰۰  بودجه ۱۴۰۱ سندی بر ضرورت سرنگونی انقلابی نظام حاکم  شعار سال خامنه‌ای: ادعاهای پوشالی

نشریه کار سال ۱۴۰۰ – از شماره‌ ۹۱۳ تا ۹۶۲

کار شماره ۹۱۳ – ۹ فروردین ۱۴۰۰ – کارزار “نه به جمهوری اسلامی” مقابله با انقلاب – جنبش طبقه کارگر در سال ۹۹ ، نقاط ضعف  و قوت –  نتایج بودجه‌ای که تلاش شد تا از چشم همگان پنهان

نشریه کار سال ۱۳۹۹ – از شماره‌ ۸۶۲ تا ۹۱۲

 کار شماره ۸۶۲ – ۴ فروردین ۱۳۹۹ سالی که گذشت از منظر متفاوت طبقه حاکم و نمایندگان کارگران مبارزات توده‌ای در سالی که گذشت و در چشم انداز راه حل فاشیستی بحران کرونا گزارشی از مبارزات طبقاتی زنان

نشریه کار سال ۱۳۹۸ – از شماره‌ ۸۱۵ تا ۸۶۱

 کار شماره ۸۱۵ –  ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ سالی که گذشت و چشم انداز اعتلای جنبش در سال جدید سیل، فاجعه ای که می توانست اینگونه نباشد توجیه‌گری پاسخی به نقد نیست چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ دستمزدها و

نشریه کار سال ۱۳۹۷ – از شماره‌ ۷۶۷ تا ۸۱۴

کار شماره ۷۶۷ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ سال جدید و اعتلایی نوین جنبش کارگری در سال ۹۶، ویژگی‌ها و ارزیابی اقتصاد ایران در سالی که گذشت سال ۹۶، سال خشم و اعتراض سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تنش‌ها و

نشریه کار سال ۱۳۹۶ – از شماره‌ ۷۳۸ تا ۷۶۶

کار شماره ۷۳۸ – نیمه اول فروردین ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است، نجات مردم در سرنگونی این نظام است چشم‌انداز اعتلای نوین جنبش و بحران سیاسی فراگیر سال ۹۵، سال اعتلاء جنبش طبقاتی کارگران

نشریه کار سال ۱۳۹۵ – از شماره‌ ۷۱۴ تا ۷۳۷

کار شماره ۷۱۴ – نیمه اول فروردین ۱۳۹۵ “برجام دو” و شمشیر از رو بستن خامنه ای ویژگی‌های برجسته جنبش کارگری در سال ۹۴ پنج سال بحران در سوریه، بدون چشم‌انداز زودرس حل آن سرمنشأ موج تروریسم اسلامی در

نشریه کار سال ۱۳۹۴ – از شماره‌ ۶۹۰ تا ۷۱۳

کار شماره ۶۹۰ – نیمه اول فروردین ۱۳۹۴ بیانیه اجلاس لوزان، ادامه توافقات ژنو جمهوری اسلامی افغانستان هیمه‌آور آتشی که بر جان فرخنده افتاد کمیته های مبارزه برای افزایش دستمزد را برپاکنیم و به بازی