آثار کلاسیک

لنین – بشردوستان بورژوا و سوسیال‌دمکراسی انقلابی

نشریهٔ اکونومیست [۱] که سخنگوی میلیونرهای بریتانیایی است، خطی بسیار آموزنده را در رابطه با جنگ دنبال می‌کند. نمایندگان سرمایهٔ پیشرفته در قدیمی‌ترین و ثروتمندترین کشور سرمایه‌داری، به خاطر جنگ

لنین – به حکومت تزاری [۱]

امسال، سال ۱۸۹۶، حکومت تزاری دو بیانیه خطاب به عموم دربارهٔ مبارزات کارگران علیه کارخانه داران، منتشر کرده است. در دیگر کشورها این نوع بیانیه‌ها چیزی نادر نیستند – آنجا آنچه در کشور اتفاق می‌افتد

لنین – به زنان و مردان کارگر کارخانهٔ تورنتون [۱]

زنان و مردان کارگر کارخانهٔ تورنتون! روزهای ششم و هفتم نوامبر باید برای همهٔ ما روزهایی فراموش نشدنی باشند … در این روزها بافندگان با مقاومت سرسختانهٔ خود در مقابل فشار کارفرمایان ثابت کردند که

دیالکتیک طبیعت، ف. انگلس

ترجمه ف. نسیم   فهرست مطالب دیباچه، صفحه ۱۱ مقدمه، صفحه ۳۱ درباره دیالکتیک، صفحه ۵۲ دانش طبیعی، صفحه ۶۲ منطق جدلی، صفحه ۷۷ اشکال اساسی حرکت، صفحه۸۶ کار اندازه، صفحه ۱۰۷ چرخش زمین، صفحه۱۲۶ حرارت،

مسئله یهود؛ کارل مارکس

۱- مسئله یهود، صفحه ۹-۳۳ ۲- قابلیت یهودیان و مسیحیان برای آزاد شدن از دیدگاه بوئر، صفحه ۳۵-۴۲ یهودیان آلمان طالب رهایی‌اند، چه نوع رهایی می‌طلبند؟ رهایی مدنی و سیاسی. برونو بوئر به آنان پاسخ

لنین – تزار علیه مردم فنلاند

دستۀ راهزنان صد سیاه قصر زمستانی[۱] و حقه بازان اکتبریست دومای سوم کارزار جدیدی را علیه فنلاند به راه انداخته­اند. کنار گذاشتن مشروطیتی که از حقوق فنلاندیها علیه حکومت مطلقۀ مستبدان روس حفاظت می

لنین – سرمایه داری و «پارلمان»

حقایق مربوط به دمکراسی نباید باعث شوند که ما، آن‌طور که دمکرات‌های بورژوا اغلب این کار را می‌کنند، شرایطی که در آن نهادهای نمایندگی کننده در کشورهای سرمایه‌داری به‌طور اجتناب‌ناپذیری موجب پیدایش