انتشارات سازمان

“حزب کمونیست کارگری” مرعوب از انقلاب

برگرفته از نشریه کار – ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۲۸۱ – سال هفدهم – شهریور ۱۳۷۴  از میان نشریات “حزب کمونیست کارگری” مرعوب از انقلاب در شماره ۱۸ انترناسیونال مطلبی

“حزب کمونیست” و شکست سیاست‌های غیر پرولتری

برگرفته از نشریه کار – ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۲۵۵ – دی‌ماه ۱۳۷۰ از میان نشریات: “حزب کمونیست” و شکست سیاست‌های غیر پرولتری مارکسیسم – لنینیسم به ما آموخته است که

کمونیسم در حرف، رفرمیسم در عمل

برگرفته از نشریه کار – ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره ۲۷۸ – خرداد ۱۳۷۴ از میان نشریات در آخرین شماره “انترناسیونال”، “حزب کمونیست کارگری” برنامه خود را با عنوان

کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران –اقلیت – کمیته کردستان – خرداد ماه ۱۳۶۱   “کاریکاتوری از برنامه حزب کمونیست”،عنوان مقاله‌ای است که در سال ۱۳۶۱ در نقد برنامه مشترک اتحاد