تاریخچه سازمان

تاریخ مختصر سازمان فدائیان (اقلیت)

سراسر تاریخ بشریت از دوران تقسیم جامعه به طبقات و پیدایش جامعه طبقاتی تا به امروز مشحون از نبردها، کشمکش‌ها و ستیزهای طبقاتی است. به هر برهه‌ای از این تاریخ که نظر بیافکنیم، نبردی را می‌بینیم

کنفرانس سازمان و دستآوردهای آن

تلاطمات و بحران‎‎هائی که هر سازمان پرولتری در مقاطع مختلف حیات خویش با آن‎‎ها روبرو می‎‎گردد، هر چند که بی تردید صدمات و لطمات سنگینی به جنبش طبقه کارگر و سازمان رزمنده آن وارد می‎‎آورند، اما اگر

برگزاری پلنوم و دست‌آوردهای آن

پس از گذشت یک سال از اولین کنگره سازمان، پلنوم وسیع مرکزیت، مرکب از اعضاء مرکزیت، مشاورین و مسئولین بخش‌های مختلف تشکیلات برگزار شد. دستور کار پلنوم ارزیابی عملکرد سازمان، برخورد به نارسائی‌ها و

گزارش به هواداران

رفقا! اینک پس از سه ماه که از تاراج آخرین شماره‌های نشریه “کار” توسط مزدوران رژیم می‌گذرد.[۱] بار دیگر دست به انتشار ارگان سازمانی می‌زنیم. در این مدت هر چند برنامه عمل سازمان که چاپ اول آن یعنی

پاسخ اقلیت به نامه‌ی مرکزیت

نزدیک به یک ماه از انتشار “کار” ویژه و طرح مسائل مورد اختلاف ما با “کمیته مرکزی” گذشته است، با این که طی چند شماره‌ “کار” توضیحاتی در این ‌باره انتشار یافت، معهذا هنوز هم ضرورت تشریح کم و کیف

دور دوم گفتگو بین سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران سال ۱۳۵۶

از انتشارات اندیشه و پیکار در ادامهء انتشار اسناد کتبی یا صوتی موجود در آرشیو سازمان پیکار در راه آزادی طبقهء کارگر، ۱۵ فایل صوتی دیگر را که هرکدام به سه بخش تقسیم شده و در مجموع ۴۵ فایل می شود،