کتابخانه

نقش شخصیت در تاریخ؛ گ. و. پلخانف

علماء قرن نوزده‌ام بحث‌های کم‌وبیش عمیقی درباره قوای محرکه اجتماعات بشری می‌نمودند. یکی از آن‌ها مقاله‌ای تحت عنوان “عقل و احساسات، عوامل ترقی” منتشر نمود. در آن مقاله مؤلف با اتکا به نظریه

مسالمت یا قهر

له‌دوان، جیاب، هوک تاپ مسالمت یا قهر؛ هوک تاپ، صفحه ۹ جنگ آزادی بخش؛ و و. نگوین جیاپ، صفحه ۲۳ مارکسیزم انقلابی؛ له ئوانریال صفحه ۴۳ اینکه چگونه باید قدرت دولتی به وسیله طبقه کارگر قبضه شود و چطور

اصول حزب

«برای حزب کمونیست هیچ دوره‌ای که در آن سازمان حزب قادر به انجام فعالیت‌های سیاسی نباشد، وجود ندارد. برای این که بتوان از اوضاع سیاسی واقتصادی و همچنین تغییراتی که در آن‌ها پیش می‌آید استفاده کرد،

مبارزه طبقاتی و رهایی زنان

مبارزه طبقاتی و رهایی زنان نویسنده: تونی کلیف (Tony Cliff)؛ ترجمه و نشر: نشریه کار، سازمان فدائیان (اقلیت) متن زیر ترجمه بخش‌هایی از کتاب “مبارزه طبقاتی و رهایی زنان، از ۱۶۳۰ تاکنون” نوشته تونی

شوراهای کارگری به هنگام انقلاب اکتبر و جنگ داخلی

شوراهای کارگری به هنگام انقلاب اکتبر و جنگ داخلی ترجمه از مجله “علم و جامعه” تابستان ۱۹۷۹ تجربه انقلابی شوراهای کارگری و چگونگی شکل‌گیری آن در جریان انقلاب کبیر اکتبر برای پویندگان راه رهائی