پنجم دی‌ماه را به جبهه نبرد سراسری دیگری علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

رژیم استبدادی پاسدار نظم ستمگرانه سرمایه‌داری حاکم بر ایران، وحشی‌گری و جنایت را به نهایت رسانده است. رژیمی که با سیاست‌های فوق ارتجاعی خود، عموم کارگران و زحمتکشان را به اعماق فقر و گرسنگی سوق داده است، رژیمی که با استبداد و دیکتاتوری عریان مردم ایران را از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌ها محروم کرده و با اختناق، شکنجه، زندان و کشتار مردم را به اسارت گرفته است، اکنون‌که با موج گسترده‌ای از مبارزات توده‌های زحمتکش در آستانه سرنگونی قرارگرفته، با تمام نیروی مسلح و سرکوب مزدورش به جنگ مردم ستمدیده ایران برخاسته است. این رژیم ضد انسانی در آخرین هفته آبان ماه، جنایت هولناک دیگری بر جنایات چهل‌ساله خود افزود. مسلحانه به مقابله با قیام جنبش کار، نان و آزادی مردم ایران در اعتراض به گرانی برخاست. کشتار وحشیانه‌ای به راه انداخت. صدها تن از مردم ایران را کشتار کرد، هزاران تن را در شکنجه‌گاه‌های خود به بند کشید، تا به خیال خود این موج مبارزات را مهار کند. اما برخلاف این پندار مرتجعین پاسداران نظم سرمایه‌داری، توقفی بر موج مبارزه توده‌ای که از اعماق جامعه برخاسته، وجود ندارد. هنوز خون جان‌باختگان قیام آبان ماه در خیابان‌ها جاری است که دانشجویان در سراسر کشور به مبارزه علیه رژیم جنایت و کشتار برخاسته‌اند. در اعتراض به وحشی‌گری رژیم، خانواده‌های جان‌باختگان قیام آبان ماه، مادران و بستگان جان‌باختگان سیاسی نیز از مردم ایران خواسته‌اند که به‌پاس بزرگداشت جان‌باختگان آبان ماه در ۵ دی‌ماه به اعتراضی سراسری برخیزند. آن‌ها در فراخوان خود نوشته‌اند: “فرزندان ما در ایران برای برخورداری از آزادی و زندگی انسانی به خیابان می‌آیند  و توسط نیروهای حکومتی به قتل می‌رسند. ما مادران و خانواده‌های داغ‌دیده که در طی ۴۰ سال فرزندان مان، جان خود را درراه آزادی و برقراری عدالت ازدست‌داده‌اند، ساکت نمی‌نشینیم.”

در پاسخ به این فراخوان مادران و بستگان جان‌باختگان ۴۰ سال جنایت و کشتار جمهوری اسلامی، وظیفه عموم ما توده‌های زحمتکش مردم ایران است که در ۵ دی‌ماه با برپائی تجمع‌ها، راهپیمایی‌ها و اعتصابات در سراسر ایران، یاد جان‌باختگان قیام آبان ماه را گرامی داریم و همبستگی خود را با خانواده‌های جان‌باختگان نشان دهیم.

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

زمان آن فرا رسیده است که با تشدید مبارزه و وارد آوردن ضربات پی‌درپی بر پیکر رژیم پوسیده و در حال احتضار مرتجعین حاکم بر ایران، روند سرنگونی جمهوری اسلامی را سرعت بخشیم. در این مبارزه بی‌طرفی وجود نخواهد داشت، یا برای سرنگونی تمام نظم موجود و برای آزادی و رفاه یا در طرف ارتجاع پاسدار نظم سرمایه‌داری، استبداد و دیکتاتوری. کسی که به اعتراض و مبارزه علیه ستمگران، استثمارگران، دزدان و جنایتکاران حاکم بر ایران برنخیزد، لایق بردگی است. برای پیروزی در این مبارزه و برای این‌که همچون سال ۵۷ حاصل مبارزه ما را مرتجعین به تاراج نبرند، از هم‌اکنون حول شعار کار، نان، آزادی و استقرار یک حکومت شورایی متشکل شویم. جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار گرفته و به‌زودی در برابر موج توفنده مبارزه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش از پای درخواهد آمد و همچون رژیم سلطنتی پیشین به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۸ آذرماه ۱۳۹۸

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.