پیام کمیته اجرائی سازمان فدائیان(اقلیت) به مردم مبارز و آزادیخواه ایران

مردم مبارز و آزدیخواه ایران!

اعتراضات خیابانی پرشور و گسترده شما در شهرهای مختلف کشور، ستون‌های اصلی کاخ ستم‌گران و مرتجعین را به لرزه انداخته و خواب از چشم آن‌ها ربوده است. خیزش دلاورانه و شور و اشتیاق شما برای پایان دادن به وضعیت فلاکت‏باری که جمهوری اسلامی به‏بار آورده است، در تمام جهان طنین افکنده و در رأس اخبار رسانه‌های خبری قرار گرفته است.

کمیته اجرائی سازمان فدائیان (اقلیت) از مبارزه شما زنان و جوانان و عموم زحمتکشان رنج‌دیده‌ای که از فقر و گرانی و ستم و بیکاری به تنگ آمده‌اید، علیه تبعیض و نابرابری به‏پا خاسته و برای آزادی و رفاه و برابری چنگ در چنگ رژیم دزد و غارت‌گر جمهوری اسلامی افکنده‌اید، با تمام توان خود حمایت می‌کند.

خیزش قدرتمند شما توده‌های مردم ایران، علیه مشتی انگل مفت‌خور و استثمارگر که بر تمام شریان‌های اقتصادی و ثروت‌های جامعه چنگ انداخته و اکثریت کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش را به زندگی در زیر خط فقر رانده‌اند، مبارزه‌ای برحق و مورد پشتیبانی تمام مردم زحمتکش جهان است. به این مبارزه که بر پرچم آن شعار “کار و نان و آزادی” آذین بسته است، با تمام نیرو باید ادامه داد تا جنبش اعتراضی خیابانی، با جنبش اعتصابی کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان همراه شود و با رژیم فاسد و مستبد جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) با تمام توان خود در کنار شماست و از مبارزات و مطالبات شما مردم زحمتکش قویاً دفاع و پشتیبانی می‌کند.

رژیم جمهوری اسلامی رفتنی‏ست و باید سرنگون شود و شما توده‌های زحمتکش مردم ایران می‌توانید و باید حکومت شورائی خود را مستقر سازید و سرنوشت‌تان را، خود در دست گیرید.

به امید پیروزی کارگران و زحمتکشان

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرارباد حکومت شورائی

کمیته اجرائی سازمان فدائیان (اقلیت)- دهم دی‌ماه نود وشش

متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.