پیام رفقای هوادار سازمان در ایران به شرکت کنندگان در کنفرانس

رفقا بعنوان دوستداران سازمان و پیام رسان شما در سطح جنبش، کارگران، زحمتکشان؛ فعالین و توده ها با تمام توانمان و با جدیت کوشائیم و از این کار دریغ نداریم، درست است که میان ما فاصله طولانی است، اما اهداف و مبارزاتمان واحساس و دلبستگی امان به سازمان ما را در هرکجا که باشیم در کنار همدیگر قرار می دهد، کارزار کمونیستی ما در ارتباط و پیوند و درک همدیگر است که به پیش می رود، با تلاش ها و کارهای هرچند کوچک خود، اما مداوم و برنامه ریزی شده در راه اهداف سازمان، بر کارهای بزرگ غلبه خواهیم کرد. آرزوی سربلندی و افتخار برای سازمان و شما داریم، و با تمام وجود و احساس رفیقانه پیروزی سازمان را در تمام مراحل مبارزه و بخصوص در کنفرانس پیش رو آرزو داریم، شاد و پیروز و سربلند باشید.

ایران-دهم آبان نود

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت) – ایران

 

متن کامل نشریه کار در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.