پاسخ به سئوالات – تورم، مرحله انقلاب

رفیقی سوال کرده است، تعریف تورم چیست؟ نظر سازمان در مورد مرحله انقلاب چیست؟ آیا مقاله بحران قدرت به معنای پایان دوران انقلابی است یا فقط با افت موقت در مبارزات رو به رو هستیم؟

چون پاسخ به این سوالات مکرر در نشریه کار آمده است و نیاز به توضیح مجدد نیست، میتوانید به مقالات زیر مراجعه کنید.

نشریه کار، شماره ۵٨٠ مقاله در مورد گرانی.

شماره‌های۴٣٠ تا۴٣٨ درمورد شوراها و ۵۶۴ تا ۵۶٩ در مورد انقلاب اجتماعی.

در مقاله بحران قدرت نیز صحبت از “محدود تر شدن”  دامنه بحران و اعتلااست و نه پایان آن.  “آنچه که رخ داده یک عقب نشینی برای تجدید قوا است.”

متن کامل نشریه کار شماره ۵۸۱ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.