بیانیه مشترک درباره مقابله با مخاطرات احتمالی در روند تحولات آتی در ایران

جنگ داعش و جریانات هم‌‌جبهه آن با نیروهای دولت مرکزی عراق، گسترش درگیری‌های نظامی به مناطق کردنشین، جامعه عراق را در بحران فاجعه‌‌باری فرو برده است. حاصل این جنگ در همین مدت قتل عام‌های فجیع شهروندان، ترور و ارعاب گسترده زنان، آوارگی میلیونی مردم مناطق جنگ‌‌زده، تحمیل عقب‌گرد شدید سیاسی و مدنی و فرهنگی بر جامعه، تشدید تفرقه مذهبی و قومی و ازهم ‌گسیختگی بیشتر شیرازه جامعه است. این آشفته ‌بازار مرگ‌بار، ماحصل دو بار لشکرکشی آمریکا و متحدانش به عراق، دوازده سال محاصره اقتصادی و یازده سال دخالت مستمر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای سرهم ‌بندی کردن یک استبداد مذهبی به جای استبداد رژیم بعث، تحمیل آن به جامعه و نهایتاً نهادینه کردن شکاف و تفرقه مذهبی و ملی در میان مردم جامعه عراق است.

جنگ جاری در عراق به موازات ادامه جنگ در سوریه و دخالت قدرت‌های جهان و منطقه در هر دو جنگ، خاورمیانه را به وضعیت پیچیده و پرمخاطره‌ای سوق داده است. دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در این جنگ‌ها در جدال قدرت با دولت‌های دیگر، موجب شده است که ایران هم در معرض مخاطرات احتمالی و بروز کشمکش‌های مذهبی و ملی فاجعه‌‌بار قرار گیرد. علاوه بر اوضاع بحران‌زده منطقه، جمهوری اسلامی خود یک منشأ اصلی تفرقه و شکاف مذهبی و قومی و ملی در ایران و منطقه است. ایران در برابر چنین مخاطراتی مصونیت از پیشی ندارد.

آنچه ابعاد این خطر را وخیم‌تر می‌سازد، سیاست‌های ارتجاعی داخلی رژیم و نارضایتی گسترده میلیون‌ها تن از مردم است که از ستم و تبعیض ملی و مذهبی رنج می‌برند. بنابراین جنگ فرقه‌ای فاجعه‌بار عراق، می‌تواند به جامعه ایران نیز سرایت کند.

ما امضاکنندگان زیر بر اساس مسئولیت اجتماعی و تعهد به دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان در قبال مخاطرات احتمالی، پایبندی خود را به موازین زیر اعلام می‌کنیم:

۱ – با توجه به مخاطرات احتمالی ناشی از سرایت جنگ فرقه‌ای فاجعه‌بار به ایران و بروز جنگ و جدال مذهبی و ملی در ایران، یگانه راه مقابله با آن را سازماندهی طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش می‌دانیم.

۲-  درباره این مخاطرات احتمالی به توده‌های مردم ایران هشدار می‌دهیم و شهروندان را از هر گونه آسوده خیالی، ناآمادگی و غافلگیر شدن در برابر آن برحذر می‌داریم. از هم ‌اکنون به توده‌های مردم ایران هشدار می‌دهیم در دام فریب‌های جمهوری اسلامی برای درگیر شدن در جنگ و نزاع فرقه‌ای گرفتار نشوید.

٣- خود را موظف به آگاه‌گری جدی و گسترده به عنوان گام اول ایجاد آمادگی در برابر سرایت این بحران و وقوع جنگ و جدال فرقه‌ای در مسیر تحولات آتی ایران می‌دانیم.

۴- برای جلوگیری از وقوع چنین مخاطراتی متعهد به تلاش‌های همه جانبه هستیم و تاکید می‌کنیم، یگانه راه مقابله با فاجعه‌ای که مردم ایران را تهدید می‌کند، سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین منشأ تفرقه مذهبی، ملی و قومی و ناامنی اجتماعی، با اراده انقلابی کارگران، زنان، جوانان و مردم آزادی‌خواه، برچیدن بساط دولت مذهبی، و استقرار یک دولت کارگری است.

سازمان فداییان (اقلیت)

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۲ مهر ١٣٩٣- ۲۵ سپتامبر ٢٠١۴

POST A COMMENT.