۱۵ تا ۲۰ آوریل، هفته همبستگی با کارگران ایران: برای آزادی کارگران زندانی تلاش کنیم

با گسترش مبارزات و اعتراضات کارگری، جمهوری اسلامی بر دامنه سرکوب و پیگرد فعالین کارگری افزوده و در اواخر اسفند ماه  ۱۳۹۱ و پیش از نوروز، شماری از فعالینی را که برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری فعالیت می کردند، دستگیر کرده است.

فعالین، هواداران سازمان، نیروهای انقلابی و آزادی‌خواه،

برای آزادی دستگیرشدگان و انعکاس مبارزات رو به گسترش کارگری، طی روزهای ۱۵ تا ۲۰ آوریل (۲۶ تا ۳۱ فروردین) به هر طریق ممکن با برگزاری اکسیون‌های مختلف ضمن دفاع از مبارزات کارگران، اعتراض شدید خود را نسبت به دستگیری و زندانی شدن کارگران و فعالین کارگری اعلام کنیم.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۱آوریل  ۲۰۱۳ (۲۲ فروردین ۱۳۹۲)

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.