یک سال نبرد طبقاتی کارگران ایران

در فاصله یک سالی که گذشت، از مه ۱۳۸۰ تا به امروز، طبقه کارگر ایران درگیر حادترین مبارزه طبقاتی بود. در این یک سال، کم‌تر روزی را می‌توان سراغ گرفت که کارگران در یک یا چند کارخانه و مؤسسه به یکی از اشکال مبارزه علنی و رو در رو با سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‌ها روی نیاورده باشند. اعتصابات پی در پی، تحصن‌ها، گردهمایی‌ها، راه‌پیمایی‌ها، تظاهرات، بستن خیابان‌ها و جاده‌ها، نمونه‌هایی چند از اشکال متنوع مبارزه‌ای هستند که طبقه کارگر به آن‌ها دست یازیده است…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.