یک جمع‌بندی از جنبش طبقاتی کارگران در سال ۸۴

سال ۸۴ با پیشرفت‌های بس مهمی در جنبش طبقاتی کارگران همراه بود. طبقه کارگر ایران در سال گذشته، یکی از پربارترین و درخشان‌ترین دوران حیات خود را از سر گذارند. به رغم تمام فشارها و محدودیت‌هایی که در حق کارگران اعمال می‌شود، اصلی‌ترین و مهم‌ترین نیروی عرصه فعال مبارزه در این یک سال، جنبش طبقاتی و بالنده کارگران بوده است. تا آن‌جا که به مبارزت و اعتراضات کارگری برمی‌گردد، به رغم ممنوعیت اعتراض و اعتصاب، کارگران صدها اعتصاب کوچک و بزرگ برپا کردند و صدها بار در اشکال متنوع دیگری نیز دست به اعتراض زدند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.