یورش وحشیانه نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی بند ٣۵٠ اوین

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی،  صبح امروز ٢٨ فرودین ماه، بار دیگر دست به یک اقدام ضدانسانی و جنایتکارانه، علیه زندانیان بی‌دفاع زد. برطبق اخبار و گزارشات انتشار یافته، واحدهای سرکوب رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به بند

٣۵٠ اوین یورش بردند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در نتیجه این وحشی‌گری،  ده‌ها تن از زندانیان شدیدا مصدوم شده و ده‌ها تن نیز به سلول‌های انفرادی، انتقال یافته‌اند.

سایت کلمه گزارش کرد که در جریان این وحشی‌گری نیروهای سرکوب، بیش از سی تن مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده‌اند. خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز خبر دادند که ارتباط آنها با عزیزانشان قطع شده است.

در پی این اقدام وحشیانه، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی در گفتگو با سایت‌های رژیم ، مفتضحانه تلاش نمود، براین وحشی‌گری سرپوش بگذارد و آن را انکار کند. وی ادعا کرد که” هیچ گونه درگیری و ضرب و شتم در زندان اوین صورت نگرفته است. براساس آیین نامه سازمان زندان‌ها ماهانه یک بار بازرسی نوبه‌ای انجام می‌شود که امروز این بازرسی انجام شد.”

وحشی گری جمهوری اسلامی علیه مخالفان، به اعدام، زندان، شکنجه، توهین و تحقیر زیر بازجوئی خلاصه نمی‌شود. این رژیم ضد انسانی می‌کوشد محکومین زندانی را هر لحظه زیر انواع و اقسام فشار و سرکوب قرار دهد تا مقاومت زندانیان مخالف و معترض به رژیم را درهم شکند. شکنجه، توهین، قطع ملاقات، انفردای ، تبعید و یورش‌های مداوم واحدهای سرکوب به زندانها به بهانه‌ای مختلف از جمله بازرسی و ضرب و شتم زندانیان، شیوه‌های مرسوم رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران‌اند. اما با تمام این اقدامات، رژیم نتوانسته مقاوت زندانیان سیاسی را درهم شکند، همانگونه که مقاومت کارگران زندانی، از جمله رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی  و اعتصاب غذای ٣۶ روزه  اخیر شاهرخ زمانی، این حقیقت را به خوبی نشان داده است .  اقدام سرکوبگرانه امروز رژیم نیزدر پی اعتراض زندانیان سیاسی به بازرسی‌هائی انجام گرفت که یکی از ابزارهای فشار و سرکوب‌اند. اما این وحشی‌گری نیز قادر نخواهد بود که مقاومت زندانیان سیاسی را درهم شکند.

سازمان فدائیان(اقلیت) اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم می‌کند.
سازمان فدائیان(اقلیت) خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی ایران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم
کار- نان – آزادی- حکومت شورائی
سازمان فدائیان (اقلیت)
٢٨ فروردین ١٣٩٣
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.