یورش وحشیانه به تجمع اعتراضی معلمان را محکوم می‌کنیم!

logoدر ادامۀ اعتراضات و اعتصابات معلمان در روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت نیز، جمعی از معلمان تهران، در مقابل ادارۀ آموزش و پرورش دست به تجمع زدند و خواستار تحقق مطالبات خود شدند. هنوز دقایقی بیش، از این تجمع اعتراضی  نگذشته بود که، اجتماع اعتراضی معلمان، مانند اجتماع اعتراضی کارگران در روز اول ماه مه، مورد یورش وحشیانۀ نیروهای پلیسی- امنیتی و لباس شخصی‌ها قرار گرفت. مزدوران حکومتی، در این اقدام سرکوب‌گرانه، تعدادی از معلمان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده و شمار دیگری را نیز بازداشت کردند.

یکی از مطالبات دیرینۀ معلمان، هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق‌هاست. معلمان به رغم آن که چند سال است برای تحقق آن مبارزه می‌کنند و قانونی نیز در این مورد به تصویب مجلس رسیده است، با این وجود این خواست معلمان هنوز عملی نشده است.

معلمان در اعتصاب سراسری خود در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه، که توسط “کانون صنفی معلمان ایران” سازماندهی و فراخوان داده شده بود، به دولت هشدار داده بودند، چنانچه احکام جدید آن‌ها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، تا پایان روز دهم اردیبهشت، صادر نشود، آنان برای پیگیری مطالبات خود، به اعتراضات خویش در اشکال دیگری ادامه خواهند داد.

در اجتماع اعتراضی امروز معلمان نیز رژیم جمهوری اسلامی و وزارت آموزش و پرورش آن نه تنها گامی برای تحقق خواست معلمان برنداشت، بلکه نیروهای سرکوب را به سراغ آنان فرستاد و مزدوران خویش را با باتوم به جان معلمان انداخت. به دنبال این اقدام سرکوب‌گرانه، معلمان نیز از خیابان سپهبد قرنی تا خیابان طالقانی دست به راهپیمائی زدند و در عین حال جمع فشرده‌تری از معلمان با شعارهایی از قبیل “معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” توجه مردم و عابرین را نسبت به اعتراض و خواست‌های معلمان جلب نمودند.

سرانجام نیروهای مزدور و سرکوب‌گر رژیم، معلمان را به محاصره درآوردند و با زور و تهدید، آنان را پراکنده ساختند.

خبرهای انتشار یافته حاکی ازآن است که تعدادی از معلمان دستگیرشده آزاد شده‌اند، اما رسول بداغی که عضو هیئت مدیره “کانون صنفی معلمان ایران” می‌باشد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از محل دقیق بازداشت وی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.

سازمان فدائیان (اقلیت)، یورش وحشیانه مزدوران حکومتی به اجتماع اعتراضی معلمان زحمتکش، ضرب و شتم و بازداشت آنان را قویاً محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری همه‌ دستگیرشدگان است.

سازمان فدائیان (اقلیت)، از تمامی مطالبات معلمان، از جمله اجرای “قانون مدیریت خدمات کشوری” و افزایش حقوق معلمان زحمتکش  حمایت می‌کند.

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی  –  حکومت شورائی

POST A COMMENT.