یاد مادر ترگل گرامی باد

madar-targolمادر ترگل، زن کارگری که زندگی‌اش به همراه فرزندانش هوشنگ و خسرو در مبارزه علیه ستم و استثمار سپری شد، روز ١٩ آذر درگذشت. فرزند دلاورش هوشنگ ترگل، کارگر آرایشگر و سیمان دورود، به جرم عضویت در گروه آرمان خلق در سال ۱۳۵۰ به جوخه اعدام سپرده شد. فرزند دیگرش خسرو، به همراه یک گروه هوادار سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، در سال ۵۳ دستگیر و در حالی که هنوز به سن ١٨ سالگی نرسیده بود، دژخیمان رژیم شاه او را در سال ۵۴ به همراه زنده‌یاد حسین سلاحی به جوخه اعدام سپردند. این وحشی‌گری رژیم شاه خللی در روحیه مبارزه‌جویانه او پدید نیاورد. از مادران فعال در مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه بود. مبارزه مادر ترگل در دوران به قدرت رسیدن رژیم ستم‌گر جمهوری اسلامی نیز ادامه یافت.

یاد مادر ترگل همواره در تاریخچه مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش باقی خواهد ماند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.