یاد رفیق غلامرضا بهرامی گرامی باد

رفیق غلامرضا بهرامی یکی از فعالان سازمان در خوزستان بود. در جریان انقلاب ۵۷ به صفوف سازمان پیوست. پس از انشعاب از مواضع اقلیت دفاع  نمود و فعالیت خود را ادامه داد. در اوایل شهریور سال ۶۰ به اتهام همکاری با سازمان دستگیر و به ۵ سال حبس محکوم شد. در زندان استوار ایستاد و از اهداف سازمان دفاع نمود. پس از پایان محکومیتش در فروردین ماه ۶۵ از زندان آزاد شد. به دلیل این که از کشت و صنعت نیشکر کارون  اخراج شده بود برای تامین معاش با خریدن یک وانت شروع بکار کرد و همچنین نجات غریق در تنها استخر شهر بود. رفیق بهرامی یکی از فعالان سرشناس محیط زیست در شوشتر بود. متاسفانه رفیق از دی ماه دچار سرطان غدد لنفاوی شد. در بهمن ماه بستری شد و در ۱۹ اسفند جان باخت. یادش گرامی باد.

POST A COMMENT.