یادمان جان‌باخته‌گان دههٔ ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷

زمان: روز شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ۱۴ تا ۱۵

مکان:  Kultorvet- København.K

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک، با حضور در اکسیون روز شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ که از ساعت ۱۴ تا ۱۵ در میدان  Kultorvet کپنهاک به فراخوان فعالین چپ و کمونیست  در دانمارک برگزار می‌شود، گرد هم می‌آییم تا یاد جان‌باخته‌گان دههٔ ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ را گرامی بداریم.

پاینده باد یاد و خاطره جان‌باخته‌گان دهه ۶۰

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

 

POST A COMMENT.