گسترده باد اعتصابات کارگری کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما- فعالان کارگری جنوب

کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی‌ها سال‌هاست که در شرایط غیرانسانی و بشدت استثمارگرانه توسط کارفرمایان و پیمانکاری‌ها به کار گرفته می‌شوند. شرایطی که بی‌شباهت با بردگی نیست. دستمزدهای بسیار ناچیز، شرایط دشوار معیشتی، قراردادهای یک‌طرفه، سفید امضا، به‌غایت محدود در گرمای بالای ۵۰ درجه و در سوزهای سرمای غافلگیرکننده گاه‌به‌گاه زمستان، بدون کمترین امکانات رفاهی و وسیله سرمایشی در تابستان بکار گرفته می‌شوند. در آلونک هائی با سقف کوتاه و با تعبیه سوراخ هائی که نام پنجره بر آن گذاشته‌اند، به‌طور انبوه و فشرده زندگی می‌کنند. بوی نا و نم هجوم حشرات موذی، عدم تغذیه مناسب و کافی، نداشتن حمام و بهداشت و دکتر و دارو، مشکلاتی است که این کارگران سال‌ها با آن روبرو بوده‌اند. در چنین شرایط ناگوار و غیرانسانی است که کارگران باهمت جمعی، در ابعاد گسترده‌ای دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی هنوز از ضربه ناشی از تحریم فعال توده‌ای و عمومی” انتخابات” گیج و منگ بود که کارگران واحدهای سه‌گانه نفت، گاز، پتروشیمی درحرکتی غرورآفرین به‌مثابه نقطه عطفی در جنبش کارگری به‌طور هماهنگ اقدام به اعتصاب و اعتراض عمومی نمودند. اعتراض و حرکتی که همچنان درحال گسترش است. اعتصابی که رژیم سرمایه‌داری اسلامی را “آچ مز” کرده، فضای سیاسی جامعه را به تسخیر خود درآورده،  روحیه انقلابی را ارتقاء داده و همه گرایش‌های غیر کارگری و دروغین منتسب به کارگران را مغلوب خودساخته است.

وظیفه همه مارکسیست- لنینیست‌ها، دمکرات‌های انقلابی و سوسیالیست‌هاست که به پیروی از اهداف جنبش کارگری به حمایت از اعتصاب فراگیر کارگران نفت برخاسته و یاری‌رسان گسترش اعتصابات سراسری و هموارشدن مسیر اعتصاب سراسری عمومی و سیاسی باشند.

ما فعالان کارگری جنوب، به‌مثابه یک واحد جنبش کارگری، کلیه علاقه‌مندان، دوستداران و حامیان جنبش کارگری را با شوق دعوت به حمایت از حرکت اعتراضی و اعتصاب فراگیر کارگران می‌کنیم.

بیایید در یک صف مشترک با شعار گسترده باد اعتصابات کارگری و با شعار زنده‌باد اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه توده‌ای، همگان در گسترش این حرکت کارگری شرکت کنیم و نگذاریم بیش از این رنج و محنت کارگران و زحمتکشان افزایش یابد.

گسترده باد اعتصابات کارگری

زنده‌باد اعتصاب عمومی سیاسی

زنده‌باد انقلاب

زنده‌باد سوسیالیسم

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

فعالان کارگری جنوب

۱۰/ ۰۴/ ۱۴۰۰

متن کامل نشریه کار شماره ۹۲۷ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.