گزارش کوتاهی از تجمع کارگران فولاد خوزستان

“ما کارگریم نون میخوایم- دوا و درمون میخوایم”. دوازده روز از اعتصاب و
تجمع هر روزه کارگران نورد لوله اهواز جلو استانداری میگذرد. -“ام الفساد
اهواز، همین جاست، همین جاست.”این کارگران امروز شنبه دوازده اسفند نود شش
مجددا جلو استانداری تجمع نمودند، در حالیکه دیروز در هیئت جمعی و با لباس
کار همراه با پلاکاردهای اعتراضی که در دست داشتند، مانع حضور آنان به
محوطه نماز جمعه شدند. پنج شنبه شب تعدادی از همکاران آنان شبانه در خانه
هایشان توسط نیروهای اطلاعات ربوده شدند. این کارگران امروز در تجمعی
وسیعتر از روزهای گذشته با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” و…. شعار
های صنفی و سیاسی رادیکالتری در تداوم مبارزه روزهای گذشته تجمع اعتراضی
برگزار کردند. بلوار جلو استانداری و خیابان اصلی کیان پارس برای ساعتی
بعلت تجمع کارگران بسته شد. در ساعات نزدیک به ظهر این کارگران تصمیم
داشتند بطور جمعی و با اقدام به یک راه پیمائی اعتراضی به طرف دادگاه
انقلاب حرکت نمایند- که بعلت تردد و عدم قاطعیت منصرف شدند و دوباره جلو
استانداری تجمع نمودند. پلاکاردها و نوشته هائی که این کارگران در دست
داشتند-“سال تولید ملی،با خاموشی گروه ملی”، وضعیت اسفبار کارخانه نورد
لوله اهواز و کارگران شاغل در این مرکز تولیدی را به نمایش می گذاشتند، که
نمونه ای از عملکرد رژیم فاسد جمهوری اسلامی و مدیران غارتگر، سودجوی این
رژیم است. صنعت فولاد گروه ملی عملا فلج شده و چندهزار کارگر که مستقیم در
کار تولید بودند و چندین برابر این افراد که نیروهای واسطه و جنبی این صنعت
بودند عملا از “کار” و “نان” باز مانده اند. رژیم فاسد سرمایه داری جمهوری
اسلامی که در کار مدیریت تولید کلیه واحدها و رشته های صنعتی ناموفق بوده و
عملا ورشکسته و تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند، همه اعتبار و موقعیت نداشته
خود را در گرو گردش صنایع آهن و فولاد گذاشته بود، که امروز این صنعت در
حال نابودی را در جلو چشم خود داریم. دیگر مراکز تولیدی و کارخانجات و
موسسات صنعتی که کجدار و مریز به حیات خود ادامه می دهند و در حال فعالیت
نیم بند هستند، سرنوشت بهتری نخواهند داشت. کارگران ایران باید در یک اقدام
ملی و سراسری به حمایت از همدیگر برخیزند. و با اعتصاب سراسری و عمومی خود و با بیرون راندن کارفرماها و صاحبان صنایع و کارخانجات از محیط کار، و با
ایجاد کمیته های خودگردان کارگری در محل کار، سر رشته تولید و گردش کار را
بدست خود بگیرند.

فعالان سازمان فدائیان(اقلیت) داخل کشور

۱۲ / ۱۲ /۹۶

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۴ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.