گزارش کوتاهی از اعتصاب کارگران شیرین عسل تبریز

در تاریخ ۱ .۱۱. ۱۴۰۲ جمعی از کارگران شیرین عسل واقع در شهرک صنعتی سلیمی تبریز به خاطر عدم افزایش حقوق و دستمزد دست به اعتصاب زدند و در محوطه شرکت تجمع نمودند. کارکران در ادامه تجمع خود، علیه بی عدالتی و تبعیض  در میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران اعتراض نمودند. در همان لحظه های اول اعتصاب و تجمع، برهانی مدیر عامل شرکت در جمع کارگران حاضرشد و با اعلام اینکه تبعیض در زمینه افزایش حقوق کارگران سوء تفاهمی بیش نبوده و حقوق همه کارگران افزایش خواهد یافت، سعی کرد از این طریق ،خواسته های کارگران را ماست مالی کند و به اعتصاب خاتمه دهد. ولی کارگران همچنان  بر افزایش حقوق و خواستهای خود پافشاری کردند. ناگفته نمان صاحب این شرکت فردی به نام ” ژاله” می باشد که یکی از بزرگترین سرمایه داران کشور محسوب می شود و درعین حال رئیس اطاق بازرگانی تبریز نیز هست.

زنده باد اتحاد و اعتصاب کارگران

 

POST A COMMENT.