گزارش کوتاهی از آکسیون روز سه‌شنبه ۳ اوت در هامبورگ

روز سه شنبه ۳ اوت ۲۰۲۱، آکسیونی در شهر هامبورگ برگزار شد. این آکسیون به فراخوان “شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ”، “حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ” و “فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)-هامبورگ” در حمایت و همبستگی با  اعتصابات و اعتراضات زحمتکشان ایران در این مراسم رفقای مستقل ایرانی و رفقای  از حزب MLPD آلمان با ایراد سخنانی همبستگی طبقاتی خود را اعلام کردند.

POST A COMMENT.