گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، امروز شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۲ نیز آکسیونی در حمایت از مبارزات جاری مردم زحمتکش ایران در یکی از میدان‌های شهر کپنهاک Gammeltorv در دانمارک برگزار شد.

این مکان مرکز خرید شهر کپنهاک هست که در آن رفت‌وآمد زیادی وجود دارد. امروز نیز همانند روزهای پیش این تجمع موردتوجه عابرین زیادی قرار گرفت که بدین‌وسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

آکسیون با برپاداشتن پرچم‌های سرخ نوشته‌شده به زبان‌های انگلیسی، دانمارکی و فارسی برگزار شد. شعارنوشته‌هایی نیز تهیه‌شده بود که در مقابل تظاهرکنندگان بر روی زمین قرار داشت. پخش موزیک و سرودهای انقلابی و همچنین ارائه هدف ما از برگزاری سخنرانی که توسط یکی از رفقای چپ از اعضا گروه پناهندگی دانمارکی Asylre ضبط‌شده بود، توجه بیشتری از عابرین را به خود جلب نمود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.