گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی روز شنبه ۱۷ دسامبر نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ نیز آکسیونی در حمایت از مبارزات جاری مردم زحمتکش ایران، همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان و علیه صدور احکام اعدام در یکی از میدان‌های شهر کپنهاک در Kultorvet دانمارک برگزار شد.

این آکسیون نیز همانند هفته‌های پیش مورد توجه عابرین زیادی قرار گرفت که بدینوسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.