گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی امروز نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ نیز آکسیونی در حمایت از مبارزات جاری مردم زحمتکش ایران در یکی از میدان‌های شهر کپنهاک در دانمارک برگزار شد. امروز، شنبه ۲۶ نوامبر نیز همانند هفته‌های پیش این تجمع موردتوجه عابرین زیادی قرار گرفت که بدین‌وسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.