گزارش مراسم یادبود کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد

در دفاع از مبارزات کارگران ایران و به مناسبت یادبود و سالگرد کشتار کارگران جان باخته‌ معدن مس خاتون آباد از توابع شهر بابک، امروز شنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ در فاصله زمانی ساعت۱۳ تا ۱۵ بعد از ظهر مراسم و آکسیون‌ ایستاده ای در شهر کپنهاک دانمارک که همزمان با دیگر آکسیونهای مشابه توسط نیروهای مبارز در تعدادی از شهرهای اروپا همزمان و هماهنگ برگزار گردید.

این آکسیون با شرکت ده ها تن از مبارزین کشور دانمارک و تعدادی از فعالین شهر مالمو سوئد برگزار گردید. در این مراسم با برافراشتن شعارهائی به زبانهای فارسی، انگلیسی و دانمارکی از جمله ” یاد کارگران جانباخته معدن مس خاتون آباد  همیشه جاودانه است”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “مرگ بر جمهوری اسلامی”، بار دیگر با تکثیر اطلاعیه و خواندن قطعنامه ضمیمه حاضرین و شرکت کنندگان در مراسم اعتراض و انزجار خود از اعمال ضد کارگری و جنایت بار رژیم جمهوری اسلامی را اعلام نمودند.

این مراسم با فراخوان تشکل های فعال ذیل هماهنگی و راه اندازی شد :

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

حزب کمونیست ایران – کمیته دانمارک

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر (دانمارک)

میزکتاب کپنهاک

 پیروز باد مبارزات انقلابی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

 ۲۵ ژانویه ۲۰۱۴ برابر با  ۵ بهمن ۱۳۹۲

POST A COMMENT.