گزارش شرکت در حرکت اعتراضی ضد جنگ علیه رژیم فاشیستی ترکیه در دفاع از مردم زحمتکش کردستان سوریه

برابر فراخوان کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)، فعالین سازمان در هلند در تظاهرات ضد جنگ علیه رژیم فاشیستی ترکیه در دفاع از مردم زحمتکش کردستان سوریه به همراه نیروهای سیاسی کرد، هلندی و نیروهای چپ و کمونیست ایران شرکت داشتند.

هزاران نفر در تظاهرات  در شهر لاهه هلند در روز بارانی شرکت کرده و شعار علیه اردوغان و رژیم فاشیستی ترکیه می‌دادند.

فعالین سازمان اطلاعیه کمیته خارج کشور به زبان‌های انگلیسی و فارسی  در محکومیت حمله به کردستان سوریه را در سطح وسیعی در بین جمعیت حاضر پخش کردند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

 

 

POST A COMMENT.