گزارش برگزاری چهل و نهمین سالگرد حماسه سیاهکل روز بنیانگزاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

چهل ونهمین سالگرد حماسه سیاهکل روز بنیانگزاری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بطور مشترک توسط سازمان فدائیان (اقلیت) و سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در ۱۹ بهمن برابر با ۸ فوریه در شهر هنوفر آلمان برگزار شد. جمع کثیری از برنامه سیاهکل استقبال کرده و در مراسم شرکت داشتند. برنامه شامل سخنرانی رفیق توکل از سازمان فدائیان (اقلیت) در مورد اعتلای انقلابی، قیام آبانماه ۱۳۹۸، موقعیت انقلابی، انقلاب و تاکتیک‌ها و وظایف نیروها و سازمان‌های کمونیست بود.  سخنران بعدی رفیق سالار سهامی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در رابطه با سیاهکل در پویه تاریخ و تاثیرات آن پرداختند. ادامه برنامه میزگرد و پرسش و پاسخ، شعرخوانی  احسان حقیقی نژاد و موزیک کاک علا صلاحیان بود. پیام سازمان راه‌کارگر و کمیته آلمان حزب کمونیست ایران توسط نمایندگان آن‌ها به مناسبت حماسه سیاهکل خوانده شد.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان ( اقلیت )

 

POST A COMMENT.