گزارش برگزاری مراسم چهل و یکمین سالروز حماسه سیاهکل در ونکوور – کانادا

vancouver_siyahkalدر روز شنبه 22 بهمن 1390 برابر با یازدهم فوریه 2012 مراسمی در بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل از سوی فعالین سازمان فدائیان -اقلیت در ونکوور – کانادا برگزار شد. در این مراسم در ابتدا رفیق مجری برنامه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در این برنامه, از شرکت کنندگان خواست که به پاس احترام و به یاد رفقای حماسه سازان سیاهکل و به یاد همه جانفشانان راه آزادی و سوسیالیزم یک دقیقه دست بزنند. در ادامه برنامه بیانیه سازمان فدائیان -اقلیت به مناسبت روز بنیان گذاری سازمان توسط یکی از رفقا برای حاضرین  قرائت شد. فیلم/اسلاید شویی با عنوان “از19 بهمن 1349حماسه  سیاهکل تا 22 بهمن قیام مردم در سال 57 13” که توسط یکی از  رفقا تهیه و تنظیم شده بود نیز  به نمایش گذاشته شد.

در این مراسم رفیق بردیا از سازمان فدائیان -اقلیت و همچنین پنج تن از رفقا ی دیگر با گرایشات فکری چپ و تعلقات سیاسی و مستقل نیز برای سخنرانی دعوت شده بود تا با عنوان” نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی” به ارائه نظرات  خود بپردازند .

رفیق مجری برنامه قبل از آنکه  سخنرانها به  صحبت  بپردازند؛ در بخشی از صحبتهای خود به توضیح از  انگیزه و هدفی که فعالین سازمان در دعوت از این رفقا برای سخنرانی در این مراسم را داشتند پرداخت و گفت: رفقا ، واقعیت  این است که سیاهکل برای ما به  نمادی از استواری , پیگیری در مبارزه کمونیستی , فداکاری و قهرمانی و ازجان گذشتگی در مبارزه برای اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی  تبدیل شده است , اما حماسه  سیاهکل فقط به ما که خود را از تبار فدایی  می دانیم تعلق ندارد و سیاهکل برای قشر وسیع تری از روشنفکران انقلابی و کمونیستهای ایران نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که  هیچ واقعه ای در تاریخ جنبش چپ ایران به اندازه حماسه سیاهکل به تنهایی تاثیری این چنین عمیق بر جنبش  چپ و کارگری و کمونیستی ایران نداشته است . از طرفی نیز توجه به شرایط حساس سیاسی و شرایط ویژه و پر مخاطره ای که اکنون در اوضاع سیاسی ایران بوجود آمده و با توجه به بحران فزاینده ای که رژیم جمهوری اسلامی  در گیر آن است  بر آن شدیم که در سالگرد حماسه  سیاهکل  با دعوت از این رفقا در حد و توان این مراسم به تحلیل از اوضاع بپردازیم. سخنرانان دعوت شده در این مراسم رفقا :

مرتضی افشاری ، فعال  کارگری و از کارگران  سابق صنعت چاپ ایران

مجید میرزایی  ،شاعر  ، از زندانیان سیاسی سابق و از اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعید

شهره کیا ، از زندانیان سیاسی سابق و از فعالین چپ مستقل

بردیا ، سازمان فدائیا ن-اقلیت

آرش کمانکر ، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر(کمیته مرکزی )

 رسول شوکتی ،  فعال سیاسی چپ و از زندانیان سیاسی سابق  دونظام پیشین و کنونی ایران

در این پانل (میز گرد) سخنرانی؛ رفقای سخنران قبل از پرداختن به صحبتهای خود ضمن ارج گذاری به رفقای حماسه سازان سیاهکل مراتب احترام عمیق خود را به این رفقا اعلام داشتند و سپس به ارائه نظرات خود در رابطه خطر جنگ و اینکه تحریمهای  اقتصادی کشورهای غربی چه تاثیری در روند زندگی مردم  خواهد داشت؛ پرداختند .

 در بخش دوم  برنامه رفیق مجید  میرزایی اشعاری از سرودهای  خود را برای حاضرین خواند و در قسمت پرسش و پاسخ نیز حاضرین در جلسه با طرح سوالات و با اظهار نظرات خود  فعالانه در این بخش نیز شرکت داشتند این مراسم با استقبال گرمی از سوی فعالین سیاسی و اجتماعی شهر روبرو شد .

فعالین سازمان فدائیان – اقلیت / ونکوور – کانادا 22 بهمن 1390 / فوریه 11/ 2012

POST A COMMENT.