گزارش برگزاری مراسم حماسه سیاهکل در مونترال

در برابر تندر می ایستند

خانه را روشن می کنند

و می میرند

 مراسم بزرگداشت چهل و سومین سالگرد حماسه سیاهکل، امسال در مونترال ، روز شنبه ٩ فوریه در دانشگاه کنکوردیا برگزار گردید.

در آغاز رفیق مجری مراسم حضار را دعوت نمود تا به یاد رزمندگان سیاهکل و تمامی جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم ایستاده و یک دقیقه سکوت کنند. همزمان با سکوت، اسلاید شوی حاوی تصاویر پانزده جانباخته سیاهکل به نمایش در آمد و پس از اتمام اسلاید شو ، حضار با کف زدن یاد آن رفقای مبارز و تمامی جانباخته گان راه آزادی و سوسیالیزم را گرامی داشتند.

سپس خلاصه ای از,ویدئو پیام سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت گرامی داشت چهل و سومین سالگرد حماسه سیاهکل تحت عنوان ” خورشید زنده است در سیاهکل ” که در آن از مبارزات قهرمانانه رفقای سیاهکل تجلیل و یاد و خاطر آن‌ها و ادامه راهشان و اهداف‌شان تاکید شده بود، قرائت گردید.

 گروه رقص خورشید خانوم به سرپرستی خانم آرام بیات با اجرای هنر مندانه دو رقص ” گل سرخ خورشید” بر روی سرود سر اومد زمستون و” اپنجره ای رو به بهار سرزمین من ” با موسیقی گروه شیدا ،  شور وحال ویژه ای به مراسم بخشید که با تشویق بسیار جمعیت حاضر در سالن روبرو گردید.

  در ادامه برنامه رفیق عباس سماکاربه سخنرانی پرداخت . عنوان این سخنرانی ” نبرد سیاهکل، ادبیات و هنر” بود. در این سخنرانی، رفیق سماکار به بررسی نقش ادبیات به ویژه شعر، و در هنر به ویژه سینما، در رابطه با نبرد سیاهکل و تاثیرات آن بر ذهنیت کل توده های مردم؛ از جمله  بر ذهنیت جوانان و دانشجویان و روشنفکران پرداخت و کوشید تا نقش روانشناسی اجتماعی این مبارزه را در زمینه فرهنگ و همچنین سیاست ارزیابی کند. وی، اشاراتی به روند تاثیرپذیری اقشار میانی جامعه از مبارزات مسلحانه چریکی در دهه ۵۰ نیز داشت که بازتاب این نقش را می توان به صورت کاملا مشخص در عوامل و رویدادهای آغاز قیام در ۲۱ و ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ مشاهده کرد. درادامه سخنرانی، رفیق سماکار بخشی از اشعار خود را برای حضار قرائت نمود.

در بخش دوم برنامه هنری گروه   Canto Nuevo از شیلی  با اجرای موسیقی آمریکای لاتین حضار را بوجد آوردند.

دیگر سخنران برنامه رفیق  حسین منصوری از فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) بود که سخنان خود را تحت عنوان “میراث سیاهکل و وظایف کنونی” ارائه داد . رفیق حسین منصوری در ابتدا با بررسی شرایطی که حماسه سیاهکل بر بستر آن رخ داد، به تاثیر و نتایج حماسه سیاهکل و مبارزه مسلحانه بر جنبش کمونیستی، کارگری، دانشجویان و زنان پرداخت. وی در ادامه به ارتباط تئوری و عمل در نزد رفقا اشاره کرده و به تاثیر آن بر اعتماد نیروهای آگاه و سپس در فردای قیام ۵۷ در میان توده ها پرداخت و مطرح نمود که روی آوری کارگران، زنان، دانشجویان، دانش آموزان و روشنفکران انقلابی جامعه به سمت سازمان، نتیجه ی همین اعتمادی بود که در اثر عمل به تئوری بوجود آمده بود. رفیق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه راه سیاهکل توسط سازمان فدائیان (اقلیت) در مبارزه علیه نظام سرمایه داری و برای تحقق جامعه ای سوسیالیستی، به تشریح شرایط کنونی و تاکتیک های سازمان در شرایط کنونی پرداخت.

  سالن این مراسم با عکس رفقای جان‌فشان وپلاکاردهای سازمان فدائیان اقلیت مزین شده بود. در کنار سالن نیز میز کتاب سازمان قرار گرفته بود که بروی آن نشریه کار و دیگر آثار سازمان فدائیان اقلیت بطور رایگان در اختیار همگان قرار داشت.

گرامی باد یاد هزاران اخگر فدایی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، در مبارزه با ستم سرمایه داری
و برای آزادی و برابری به خاک وخون درغلطیدند وهمینطور تمامی مبارزین آزادیخواه و سوسیالیست .

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – مونترال

POST A COMMENT.