گزارش اکسیون اعتراضی در یکی از میدان‌های کپنهاک

روز شنبه ۹ آذر (۳۰ نوامبر)، با فراخوان نیروهای چپ و کمونیست کپنهاک و فراخوان‌های حمایتی تعدادی از  سازمان‌های چپ و کمونیست از جمله فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک، از ساعت ۱۵ تا ۳۰: ۱۶ با حضور گروه کثیری از فعالین سازمان‌های چپ و کمونیست و فعالین منفرد، یک اکسیون اعتراضی ایستاده در محکومیت جمهوری اسلامی نسبت به کشتار  صدها تن از توده‌های مردم ایران در قیام آبان ماه و نیز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان و حمایت از هزاران بازداشت‌شده قیام آبان ماه، در یکی از میدان‌های (Kultorvet) کپنهاک برگزار شد.

POST A COMMENT.