گزارش اکسیون:روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۸ دسامبر در شهر آمستردام هلند

تجمع در مقابل دفتر سازمان عفو بین‌الملل در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و زندانیان بازداشتی اعتراضات آبان ماه:

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۸ دسامبر در شهر آمستردام هلند در مقابل دفتر سازمان عفو بین‌الملل در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم زحمتکش و زندانیان بازداشتی خیزش و قیام  آبان ماه برگزار شد. این اکسیون با فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند برگزارشده بود. فعالین سازمان با دادن فراخوان از این اکسیون حمایت و فعالانه شرکت داشتند. نمایندگانی از کمیته با یکی از مسئولین دفتر عفو بین‌الملل در مورد دادن نامه و طرح خواسته‌ها ملاقات نموده و در مورد خواست آزادی زندانیان بازداشتی اعتراضات اخیر که جانشان در خطر می‌باشد را مطرح نمودند. در طول اکسیون شعارهای “جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد”، “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “کار- نان- آزادی – اداره شورای” و… به زبان فارسی و هلندی داده شد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

POST A COMMENT.