گزارش از تجمع و راهپیمایی ۱۰ اکتبر در شهر لاهه در حمایت از کارگران زندانی و اعتراض به سرکوب کارگران هپکو و آذرآب و اخراج و بازداشت کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه

برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند فراخوان مشترک  فعالین سازمان و تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست واحد هلند  به همراه نیروهای کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در هلند و حزب کمونیست ایران واحد هلند در اکسیون فعالانه شرکت داشتند. اکسیون با تجمع در مقابل پارلمان هلند آغاز سپس راهپیمایی و تجمع در میدانی در نزدیکی سفارت رژیم جمهوری اسلامی (لانه جاسوسی) ادامه داشت در مسیر راه با پخش اطلاعیه و شعار علیه رژیم جمهوری اسلامی در حمایت از کارگران زندانی (اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و فعالین تشکلات کارگری) و اعتراض به سرکوب کارگران هپکو و آذرآب و اخراج کارگران در کشت و صنعت هفت‌تپه داده شد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

 

 

 

POST A COMMENT.