گزارش از تجمع اعتراضی بر علیه یازدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در کپنهاک

dk-1-14روز جمعه ۱۴ ژوئن، فعالین سازمان همگام با سایر سازمان‌ها و نهادها تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در کپنهاگ مضحکه انتخابات رژیم را به اعتراض علیه رژیم تبدیل کردند.

این تجمع اعتراضی که به دعوت فعالین سازمان در دانمارک، حزب کمونیست ایران (کمیته دانمارک)، کمیته مرکزی سازمان انقلابی ایران – راه‌کارگر(دانمارک)، میزکتاب کپنهاک، کانون پوینده فراخوان آن را داده بودند، برگزار گردید. شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی پلاکاردهایی با شعارهائی به زیان فارسی و دانمارکی به همراه داشتند. این اکسیون از ساعت ۱۶ آغاز گردید، شعارهائی به دو زبان فارسی و دانمارکی سرداده شد. سرنگون باد جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم از دیگر شعارهای تجمع کنندگان بود.

dk-3-14

POST A COMMENT.