گزارش از برگزاری آکسیون در حمایت و همبستگی با زندانیان سیاسی قیام آبان ماه ۱۳۹۸

در ۱۱ فوریه با فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند  آکسیونی در حمایت از مبارزات مردم زحمتکش و در همبستگی با بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی قیام ۱۳۹۸ در شهر لاهه در مقابل وزارت امورخارجه هلند برگزار شد. هدف از برگزاری این آکسیون افشاء زد و بندهای سیاسی و اقتصادی و حمایت کشورهای سرمایه‌داری اروپا بخصوص هلند با جمهوری اسلامی و سکوت بی‌شرمانه آنها در رابطه با کشتار مردم زحمتکش در آبانماه ۱۳۹۸ بود. فعالین سازمان با حمایت خود از این حرکت اعتراضی فعالانه شرکت داشتند. شعارهای سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و… و پخش موزیک و طرح‌ها و شعارها و پلاکاردها و پخش اطلاعیه تاثیر خوبی برای مراجعین و کسانی که در رفت و آمد بودند، داشت.

سرنگون باد  رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت)- هلند

POST A COMMENT.