گزارش از اکسیون اعتراضی علیه یازدهمین دوره مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد

13-1kbh-300x168روز پنچ‌شنبه ۱۳ ژوئن فعالان سیاسی با شرکت در اکسیونی که فعالین سازمان ما در  کپنهاک علیه انتخابات ریاست جمهوری و مضحکه انتخابات‌اش به همراه حزب کمونیست ایران (کمیته دانمارک)، کمیته مرکزی سازمان انقلابی ایران – راه‌کارگر(دانمارک)، میزکتاب کپنهاک و کانون پوینده در این شهر فراخوان آن را داده بودند، شرکت کردند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی پلاکاردهایی با خود به همراه داشتند. این تجمع اعتراضی در یکی از مرکز پر رفت و آمد شهر کپنهاک برگزار شد. در این اکسیون فعالین سازمان تراکتی به دانمارکی مضحکه انتخابات رژیم و جلب توجه مردم و دادن اطلاعات که این “انتخابات” چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد، بین مردم پخش کردند.

13-2kbh-300x168فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

POST A COMMENT.