گزارش از آکسیون اعتراضی نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

روز شنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) به دعوت نیروهای چپ و کمونیست، یک تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات جاری مردم زحمتکش ایران در یکی از میدان‌های شهر کپنهاک (Gammeltorv) در دانمارک برگزار شد.

در این آکسیون اعتراضی، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک، همراه با تعداد فابل توجهی از دیگر نیروهای چپ و کمونیست فعالانه شرکت داشتند.

این آکسیون اعتراضی با پخش تراکت‌های تهیه‌شده به همراه سرودهای انقلابی، عکس‌هایی از اعتراضات روزهای اخیر مردم در ایران و همچنین پخش سخنرانی یکی از اعضا گروه پناهندگی Asylre همراه بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.