گزارش از آکسیون اعتراضی روز شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ در شهر کپنهاک علیه اعدام و در همبستگی با مبارزات مردم در ایران

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – روز شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet آکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و علیه صدور احکام اعدام و برای خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر برگزار شد.

این آکسیون نیز همانند هفته‌های پیش مورد توجه عابرین زیادی قرارگرفت که بدین‌وسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.