گزارش آکسیون اعتراضی روز شنبه نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

در ادامه برگزاری آکسیونهای اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – روز شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ با اعلان قبلی زمانی از ساعت ” ۱۲ تا ۱۳” بعلت تمرکز بیش از حد مردم در شهر، توسط مسئولین دولتی، این آکسیون از ساعت ۱۳، ۳۰ تا ۱۴، ۳۰ در مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet برگزار گردید.

آکسیون کماکان برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان و علیه صدور احکام اعدام و برای خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیربرگزار گردید.

این آکسیون اینبار بدون پخش سرود و موزیک برگزار شده و همانند هفته‌های پیش مورد توجه عابرین زیادی قرارگرفت که بدینوسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

POST A COMMENT.