گزارش آکسیون اعتراضی در تورونتو

طبق فراخوان چند روز گذشته فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در تورونتو، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۲ ساعت ۲ بعدازظهر، به همراه نیروهای چپ و کمونیست یک آکسیون اعتراضی علیه اعدام، کشتار و زندانی کردن معترضین توسط جنایتکاران حاکم در ایران، در میدان مل لستمن تورنتو برگزار شد.

در این آکسیون شعارهایی نظیر مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعدام‌ها را متوقف کنید و دیگر شعارهایی از این قبیل سر داده شد.

فعالین  سازمان فدائیان (اقلیت) تورنتو – کانادا

۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

POST A COMMENT.