گزارش‌هایی از برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۴ در کشورهای مختلف

۱mayholland02روتردام (هلند):

روز پنج‌شنبه ساعت ۶ عصر به دعوت برخی از فعالین گروه‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف که ساکن هلند می‌باشند، اول ماه مه، روز جهانی کارگر در شهر روتردام بزرگ‌ترین بندر اروپا و کارگری‌ترین شهر هلند جشن گرفته شد. مراسم از مقابل شهرداری شهر روتردام و با سخنانی در رابطه با اول ماه مه و برگزاری مراسمی هنری آغاز گردید. در ساعت ۷ عصر، شرکت‌کنندگان در مراسم از جمله فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) تظاهرات خود را آغاز کردند. تظاهرکنندگان که صدها نفر بودند در خیابان‌های مرکزی شهر شعارهایی در حمایت از همبستگی جهانی کارگران و علیه سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی که همه جا به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران بوده است، سر دادند.

هم‌چنین پوسترهایی از برخی از کارگران زندانی در ایران توسط ایرانیان شرکت‌کننده در تظاهرات حمل می‌شد. ساعت ۳۰/ ۸ شب، تظاهرات با رسیدن به محل برگزاری جشن به‌پایان رسید و در این محل ابتدا یکی از برگزارکنندگان از گروه هلندی “فردای سرخ” سخنانی ایراد کرد و سپس نوبت به اجرای موسیقی، رقص، آواز و هنرنمایی شرکت‌کنندگان در مراسم از کشورهای گوناگون گردید. مراسم ساعت ۱۰ شب به پایان رسید.

پاریس (فرانسه):

در پاریس به فراخوان سه سندیکای فرانسوی س ژ ت –سود سولیتر-اف اس اوو و به همراهی سندیکای اف او با هم در ساعت ۱۴ تظاهرات کردند . مسیر تظاهرات از میدان باستیل تا میدان ناسیون بود در این تظاهرات به گفته س ژ ت ۶۵۰۰۰ نفر شرکت داشتند که از سالهای گذشته از لحاظ مبارزاتی بهتر بود. همچنین به گفته س ژ ت در سراسر فرانسه ۲۱۰۰۰۰ شرکت داشتند. نیروهای چپ و کمونیست ایرانی نیز طبق روال هر ساله با تشکیل کمیته‌ای موقت به نام اول ماه مه، حول دو شعار اساسی “سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی” و “برقراری سوسیالیسم” در این تظاهرات شرکت داشتند.

در این تظاهرات برعلیه سیاستهای ریاضتی و فراموش کردن پیمان و مسئولیتی که دولت هولاند قبول کرده بود و زیر فشار گذاشتن کم درآمدان و فقرا و هدیه دادن به ثروتمندان بزرگ از طریق بستن مالیات به آنها و ثابت ماندن حقوق کم درآمدان، همچنین برعلیه دولت جدید والس که سیاست ثبات اقتصادی را پیش گرفته؛ بیکاری و اخراج کارگران و… شعار داده میشد. در این تظاهرات کارمندان دولت به علت عدم افزایش حقوق‌شان در سه سال گذشته، حضور گسترده ای داشتند.

سندیکای دیگر فرانسه سه اف د ت جداگانه به تظاهرات پرداخت آنها سیاست دولت هولند را مثبت ارزیابی کرده و در روز اول ماه مه در رابطه با انتخابات اروپا در ماه آینده به سخنرانی و بحث نشستند.

سیدنی (استرالیا):

به مناسبت اول ماه می روز جهانی کارگر احزاب سیاسی چپ، اتحادیه های کارگری و فعالین سیاسی، در شهر سیدنی یک راه‌پیمایی فراخوان دادند که در حدود ۱۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند. راه‌پیمایی از جلوی پارلمان شهر سیدنی شروع و پس از عبور از چند خیابان در هاید پارک به پایان رسید. در هاید پارک سخنرانانی صحبت کردند.

اولین سخنران پل مکلین از اتحادیه بنادر و کشتیرانی بود. وی گفت: امروز ما به مناسبت روز یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر اینجا جمع شدیم روزی که همه انسانها جدا از ملیت، رنگ و نژاد حق دارند در این جشن شرکت کنند نه تنها در این روز بلکه در تمامی روزهای سال انسانها باید در محل کار و زندگیشان دارای حقوق مساوی باشند. در حالی ما این روز را جشن میگیریم که صدها کارگر تنها به جرم شرکت در این راهپیمایی در زندان بسر میبرند. ما در حکومتی بسر می بریم که هر روز به حقوق  کارگران حمله میشود تا سرمایه‌داران سود بیشتری ببرند و کارگران بیشتر استثمار شوند.

سخنران  بعدی مارک لنن منشی اتحادیه استان نیوسات ولز در سخنرانی خود گفت: من امروز افتخار می‌کنم که در مقابل این جمعیت زیاد ایستاده ام جمعیتی از اتحادیه ها، احزاب و فعالین سیاسی. این هفته ما شاهد یک دستور کار محافظه کارانه از سوی دولت بودیم. آنها به این دستور کار محافظه کارانه میگویند “کمیسیون نظم” این یک کمیسیون نظم نیست این یک بیانیه واپسگرایانه است. این بیانیه محافظه کارانه، چهارچوبی را برای آینده این کشور ترسیم کرده است. در این بیانیه حق مذاکرات دسته جمعی بین کارگران و کارفرما از بین رفته، حق کسانی که در این کشور بدنیا آمده‌اند و به مدرسه رفته‌اند از بین رفته. بیش از ۱۵۰ سال است که نیروهای واپسگرا این کار را انجام میدهند. و ما بعنوان جنبش مترقی و نماینده کارگران همیشه با شعار عدالت های اجتماعی، برابری و اتحاد، با این قوانین ارتجاعی به مبارزه برخاسته ایم. چطور میتوانیم تحصیلات مجانی داشته باشیم؟ چطور میتوانیم حقوق و مزایای عادلانه ای برای کارگران داشته باشیم؟ چطور ما میتوانیم خدمات مجانی داشته باشیم؟ چطور میتوانیم مستثنا از ملیت و نژاد با هم برابر باشیم؟ و چطور میتوانیم مطمئن باشم که این حقوق حفظ خواهند شد؟
اگر ما بایستیم و بجنگیم، اعتقاد به برابری و عدالت اجتماعی داشته باشیم و اگر معتقد به اتحاد در میان کارگران و زحمتکشان باشیم مطمئناً پیروز خواهیم شد این را در روز جهانی کارگر ۲۰۱۴ خوب بیاد داشته باشید.

سخنران بعدی خانم منیس از سازمان آب سیدنی گفت: ما در برابر یکی از مرتجع ترین احزاب سیاسی  که همان حزب لیبرال به رهبری تونی ابت است قرار داریم. تونی ابت می خواهد به تمامی حقوق شهروندان حمله کند و آنها را قطع کند. او می خواهد به استانداردهای زندگی، خدمات درمانی، حقوق کارگران، حقوق بازنشستگان، حقوق همجنس‌گرایان و تحصیلات مجانی حمله کند و او این بی احترامی را دقیقاٌ توسط با اعلام “کمیسیون نظم” در روز جهانی کارگر ابراز داشت. در برنامه بودجه ای که قرار است هفته آینده انتشار یابد پیدا کند بیش از ۱۳۰ مورد در ضمیمه‌های گوناگون به حقوق شهروندان حمله شده است. ما باید متحد شویم تا در برابر تونی ابت بایستیم.

سخنرانی بعدی خانم لینا گفت: خواهران و برادران امروز افتخار میکنیم که اینجا هستیم و برای حقوق کارگران مبارزه میکنیم. ما معتقد به برابری، کار برای همه، محیط کار امن و بدون مزاحمت برای همه، حقوق عادلانه برای کار عادلانه هستیم. ما امروز اینجا هستیم چون تونی ابت میخواهد به تمامی این حقوق حمله کند.

احزاب و فعالین سیاسی ایرانی نیز برای نشان دادن اتحاد با کارگران ایران و جهان در این راهپیمایی شرکت کردند. حضور گسترده کارگران در روز جهانی کارگر  نشان داد که کارگران جهان دارای یک دشمن  مشترک هستند و آن سیستم سرمایه داری است که برای سود بیشتر سرمایه‌داران، به حقوق کارگران و زحمتکشان حمله می‌کند. کارگران در این روز با نمایش اتحاد بین‌المللی خود را نشان دادند تا سرنگونی سرمایه‌داری از مبارزه باز نخواهند ایستاد.

گزارش‌های تصویری

مونترآل (کانادا)

ونکوور (کانادا)

۱mayvan01

فرانکفورت (آلمان)

۱mayfrankfurt02

کپنهاگ (دانمارک)

۱maydenemark02

POST A COMMENT.