گزارشی کوتاه از تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر روتردام در هلند

فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند همگام و هم‌صدا با کارگران ایران در اول ماه مه روز جهانی کارگر در تجمع و راهپیمایی شرکت داشتند. برنامه اول ماه مه در روتردام توسط سازمان‌های سیاسی چپ هلندی و دیگر کشورها سازمان‌دهی شده بود.

در مسیر راهپیمایی در چند خیابان شهر با شعارهای ضد سرمایه‌داری و اعتراضی ادامه داشت. بعد از راهپیمایی، در محل میدان تئاتر شهر قطعنامه و موزیک به این مناسبت اجرا شد.

زنده‌باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

نابود باد نظام سرمایه‌داری – زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.