” گزارشی کوتاه از تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات زنان و مردم زحمتکش ایران در هلند “

در روز شنبه ۲۴ سپتامبر فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند به همراه نیروهای چپ و کمونیست در تجمع اعتراضی که در حمایت از مبارزات زنان و مردم زحمتکش ایران برگزارشده بود، شرکت داشتند و آخرین اطلاعیه سازمان پیش به‌سوی اعتصاب سراسری و قیام مسلحانه سراسری در بین شرکت‌کنندگان پخش کردند.  در تجمع امروز شعارهای مرگ بر دیکتاتور، سرنگون باد جمهوری اسلامی، زن – زندگی – آزادی، ما همه مهسا هستیم، به جنگ تا بجنگیم و … به‌طور مرتب در میدان طنین افکنده بود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.