گزارشی کوتاه از برگزاری آکسیون در همبستگی با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در شهر آمستردام هلند

برابر فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند و کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند در ۲۱ ژوئیه فعالین سازمان در آکسیونی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند سازماندهی شده بود، شرکت داشتند. این آکسیون در میدان مرکزی شهر در میدان دام از ساعت ۱۳تا ۱۵ برگزار شد. به علت فصل توریسم و هوای خوب استقبال از آکسیون خوب بود. نصب پلاکاردها و طرح ها و پرچم سازمان و پخش موزیک و ترانه سرودها در آکسیون  تاثیر خوبی بر مراجعه کنندگان داشت.

فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.