گزارشی کوتاه از اکسیون اعتراضی جمعه ۳ ژوئن در هامبورگ

امروز جمعه سوم ماه ژوئن از ساعت ۱۲ تا ۲ بعدازظهر اکسیونی از طرف رفقای شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ، حزب کمونیست ایران هامبورگ و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در حمایت از مبارزات مردم در استان‌های خوزستان، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، ایلام و کرمانشاه و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش کارگری و معلمان و بازنشستگان جلو کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ برگزار شد.  جریانات شرکت‌کننده در اکسیون ضمن محکوم کردن سرکوب مردم آبادان و پرونده‌سازی برای پیشروان کارگری مثل رضا شهابی و حسن سعیدی و غیره خواهان آزادی سریع و بی‌قیدوشرط تمامی بازداشت‌شدگان و سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی شدند.

زنده‌باد سوسیالیسم

کار نان آزادی حکومت شورایی

فعالین سازمان فدائیان اقلیت (هامبورگ)

POST A COMMENT.