گزارشی از یادمان جان‌باخته‌گان دههٔ ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ در شهر کپنهاک

برابر فراخوان فعالین چپ و کمونیست و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک، سی و یکمین یادمان جان‌باخته‌گان دههٔ ۶۰ به‌ویژه تابستان ۶۷ در میدان Kultorvet در کپنهاک برگزار شد.  فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) با شرکت فعال خود در این مراسم با شعارنوشته و عکس‌هایی و پخش اعلامیه به زبان انگلیسی در سطح وسیعی پخش نمود.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- دانمارک

POST A COMMENT.