گزارشی از کرمانشاه: ورای اخبار دولتی در لب آب کرمانشاه چه میگذرد؟

بحران اقتصادی و گرانی مثل همه جای ایران مردم زحمتکش کرمانشاه را به ستوه آورده، بیکاری در این استان فراگیرتر از همه جا است،! بیکاری عمومی که موجب شد تا احمدی نژاد در آخرین سفر پرجنجال خود به این استان موضوع اشتغال و جذب نیروی خواهان کار  یک و نیم میلیونی را در ظرف یکی دو سال آتی در این استان مطرح نماید، البته درکمال بی باوری مردم و کارشناسان اقتصادی این موضوع را مطرح کرد، و مردم هم با علم وآگاهی میدانستند که احمدی نژاد حرف پوچی زده، نه تنها از پس مشکل بیکاری بر نمی آید بلکه نمی تواند جلو بیکاری را بیش از اینکه هست هم بگیرد.

بیکاری، و گرانی و نارضایتی از رژیم و دستگاه دولتی در هر برآمد و اعتراض عمومی و فراگیری که همه جا را دربر میگیرد در این شهر هم خود را بوضوح بهتری نشان می‌دهد، شعارنویسی یکی از رایج‌ترین واکنش جوانان این شهر به وضعیت موجود است، اغلب دیوارها در تمام نقاط حساس و محله‌های شهراز شعار پوشیده می‌شود.

دامنه اعتراضات در ماه‌های اخیر اشکال دیگری به خود گرفته، منطقه لب آب کرمانشاه یکی ازمکان‌هائی است که محل نصب تابلو تبلیغات دستگاه های دولتی است،! منطقه‌ای وسیع محل تقاطع چند پل هوائی ماشین رو، خروجی استانهای سنندج، ایلام و استان خوزستان، و بلوار منتهی به استانداری و فرودگاه و ترمینال تهران از یک طرف و از طرف دیگر بلوار منتهی به طاق بستان، بیشترین میهمانان و تازه واردین و تردد آنها و مردم در این منطقه انجام میگیرد، کلیه دستگاه‌های دولتی کارهای تبلیغاتی خود را در این نقطه انجام می دهند، همواره پارچه‌های تبلیغاتی با طول و عرضی وسیع و تابلوهائی فلزی با طول ۳×۴ متر در ارتفاع ۷-۸ متری نصب شده که نگاه بینندگان را متوجه خود می‌کنند.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم سرکوبگرهمیشه یکی دو تا از تابلوها را به کارهای اطلاعاتی و خبرچینی خود اختصاص داده و شماره تلفنی را معرفی میکنند که مردم را تشویق می کند تا اطلاعات خود را در مورد مخالفین رژیم و اعمال آنان به ارگان‌های اطلاعاتی خبر بدهند، با تصویری بزرگ از خامنه‌ای و پیامی که در رابطه با کار اطلاعاتی و خبرچینی  به مردم می‌دهد، روشن است که رژیم نسبت به تابلوهای اطلاعاتی بیشترین حساسیت را دارد، و بسیاری مواقع دیده شده که از این تابلوها نگهبانی و حراست می‌شود، اما در فواصل کوتاه و آنچه که انتظار نمی‌رود پاره کردن و خراب کردن تابلوها توسط جوانان و مردم این شهر  است تابلوهائی که پیام اطلاعاتی و عکس خامنه‌ای نقش آنان است. کار نصب رژیم و کار تخریب آن از طرف مردم به یک مبارزه اعلام نشده و روانی تبدیل شده که مردم و جوانان اغلب پیروز این میدان هستند، و هر بار که کار تخریب و پاره کردن این تابلوها اتفاق می‌افتد، مردمی که از ستم رژیم و بیکاری هر روز رنجشان فزونی گرفته، بیشتر شاد می‌شوند.

POST A COMMENT.