گزارشی از میتینگ اعتراضی جلو کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی در هامبورگ

بنا به فراخوان فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هامبورگ، حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ و شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ در دفاع و حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم ایران امروز سه‌شنبه ۲۷ سپتامبر از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر میتینگ اعتراضی جلو کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی برگزار شد.  باوجوداینکه تعدادی از سلطنت‌طلب‌ها قصد برهم زدن و اخلال در آکسیون را داشتند، با هوشیاری تمامی شرکت‌کنندگان در آکسیون تلاششان ناموفق بود و میتینگ اعتراضی با خواندن قطعنامه و پخش سرود و شعارهای انقلابی با موفقیت برگزار شد.

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.